WSPARCIE DLA ROLNICTWA

home.html

Ecofol ul.Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn tel: 602.266.369 kontakt@ecofol.pl

Nr BDO 000082870

 

Oferta skierowana jest do dużych gospodarstw rolnych oraz spółdzielni rolniczych. Przygotowujemy indywidualną ofertę odbioru odpadów:

- big bag

- sianokiszonka

- worki po nawozach

- tworzywa sztuczne

- opakowania po środkach ochrony roślin


Bierzemy odpowiedzialność za odpad, poświadczamy odbiór odpadu na KARCIE PRZEKAZANIA ODPADU.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓWdla_przedsiebiorcow.html
WSPARCIE 
ROLNICTWA
PROFESJONALNE
NISZCZENIE DOKUMENTÓW BIUROWYCHniszczenie_dokumentow.html
USŁUGI
TRANSPORTOWEtransport.html